IDEES DE PROPOSTES VINCULADES A ODS

1 Fi de la pobresa
2 Fam zero
3 Salut i benestar

Propostes per a crear un entorn saludable:
crear eco-rutes, passos de vianants intel·ligents, millores de senyalística viària, parcs esportius, zones de recreació i esplai, etc.

4 Educació de qualitat

L’educació és la clau per a poder aconseguir molts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Propostes per a una educació de qualitat:
Material bibliotecari o Educatiu, millora infraestructures educatives per a necessitats de xiquets i discapacitats: voreres, escales, zones de trobada, etc.

5 Igualtat de gènere

Infraestructures i serveis públics orientats a la igualtat.

Propostes:
Carrers ben il·luminades, transport segur, Instal·lar sistemes de videovigilància, horaris bus adaptats, zones per als vianants per a afavorir desplaçaments.

6 Aigua neta i sanejament

Millorar l’Eficiència en el consum municipal de l’aigua.

Propostes:
Millores en canalitzacions, clavegueram, reduir la intensitat de l’ús de l’aigua, millores en la qualitat de l’aigua, etc.

7 energia assequible i no contaminant

Millorar eficiència lumínica en el municipi.

Propostes:
fanals solars en zones públiques, panells solars en edificis públic i en parcs, transport de baix consum energètica.

8 Treball decent i creixement económic

Creixement econòmic sostingut, i treball decent per a tots per a una vida digna i que no existisquen desigualtats.

Propostes:
Activitats turístiques i comercials que promoguen cultura i productes locals, creació d’ocupació decent per a totes les persones, especialment per a dones, jóvens i altres grups en situació de vulnerabilitat.

9 Indústia innovaciói infraestructura

Construir infraestructures, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació.

Propostes:
Incrementar fanals solars en zones industrials, millores accessos, voreres i asfaltats.

10 redució de les desigualtats
11 Ciutatsi comunitats sostenibles

Per una Riba-roja de Túria sostenible.

Propostes:
Millores recollida de residus, millora qualitat aire, millores serveis públics mobilitat, accessibilitat per a tots els barris, voreres, asfaltat, carrils bici, camins per als vianants, etc.

12 Producció i consum responsables

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Propostes:
Horts municipals, horts ecològics, etc.

13 Acció per clima

Evitar conseqüències del canvi climàtic.

Propostes:
Embornals, recollida d’aigües, canalitzacions, barreres antiincendis.

14 Vida submarina
15 Vida d'ecosistemes terrestres

Conservar la biodiversitat local.

Propostes:
Plantació d’arbratge autòcton, millorar la protecció de flora i fauna del parc fluvial.

16 Pau justícia i institucions sólides
17 Aliances per a assolir els objectius
objectius de desenvolupament sostenible